ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Kalendarium byłego Zespołu Szkół Samochodowych

 

Rok Wydarzenie
1945 Powstaje Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa
kadra: 16 nauczycieli; baza: 8 sal + świetlica
T. Piłat, A. Masztalerz, J. Biernaczyk, K. Zedler, W. Szymański organizują warsztaty
w garażach znajdujących się obok szkoły
1947 powstaje Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa
L. Janicki - kierownik warsztatów - przenosi je do budynku przy ulicy Sulechowskiej
1948 Dyrektor Gapiński otwiera I internat przy ulicy Źródlanej; pierwszym kierownikiem
zostaje L. Birgfellner
1950 kadra: 23 nauczycieli
1951 Dochodzi do połączenia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego „TASKO"- powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  „Zastal" oddaje szkole budynek warsztatowy przy ulicy Dolina Zielona. Kierownictwo obejmuje G. Meliński - rozbudowuje dział mechaniczny, rozdzielnię, ślusarnię, dział elektryczny, powstaje nowa kuźnia, kotłownia i stacja „Trafo"
1954 baza: jest już 8 gabinetów - języka polskiego, języka rosyjskiego, nauki o Polsce,
matematyki, fizyki, rysunku zawodowego i technologii
1954/55 Rozpoczynają działalność komisje przedmiotowe powołane z inicjatywy W. Czerniawskiego,
który kierował zespołem nauczycieli teorii i zawodu do 1969
1955
szkoła liczy 380 uczniów (215 w klasie I, 165 w klasie II)
Rozpoczyna działalność młodzieżowa organizacja ZMS, opiekun - T. Skrzypczak
Wramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowane zostały zespoły zainteresowań: chóralny (op. kol. Sienkiewicz), recytatorski (op. kol. Szymańska), czytelniczy (op. kol. Rosenfeld), taneczny (op. kol. Skrzypczakowa), fotograficzny (op. kol. Bielech), plastyczny (op. kol. Skrzypczakowa), twórczości technicznej (op. kol. Kosmowski), operatorów filmowych ( op. kol. Biernaczyk), matematyków (op. kol. Polusówna)
1958 Powstaje biblioteka prowadzona przez S. Gawryś
Powstaje Szkolne Koło TPPR liczące 110 członków; wieloletnim opiekunem była
kol. M. Wańkowicz - odznaczona dwukrotnie Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
1958/59 Jest 15 oddziałów młodzieżowych, 6 dla pracujących oraz jedna klasa przyzakładowa
w Kargowej; stan uczniów: 535 w klasach młodzieżowych, 229 w klasach dla  racujących i 45 w klasie przyzakładowej - razem 809
1960/61 Szkołę opuszcza 95 absolwentów
1Na terenie szkoły działają następujące organizacje młodzieżowe: ZMS, samorząd
szkolny, PCK, LPŻ, TPPR, spółdzielnia uczniowska, SKO
1961 Dyrektor J. Nieruchalski unowocześnia pracownię technologii, obróbki skrawaniem,
języka polskiego, laboratorium języków obcych. Powstaje 20 Drużyna Harcerska im. J. Korczaka prowadzona do dziś przez J. Zgodzińskiego
1965 Nawiązanie współpracy z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Cottbus
Przyjęcie Technikum Mechanicznego
1966 Przyznanie sztandaru i nadanie szczepowi ZHP odznaki 1000-lecia Państwa Polskiego
Odznakę „Tysiąclecia Państwa Polskiego" otrzymali: J. Nieruchalski, W. Czerniawski, T. Piłat
Biblioteka szkolna zajęła I miejsce w województwie w konkursie „Tysiąc Lat Dziejów Polski"
1967 Zorganizowano I Wystawę Postępu Pedagogicznego
1967/68 Szkoła zdobyła I miejsce w woj. w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń i III miejsce w zawodzie tokarz
1968 Zorganizowano II Wystawę Postępu Pedagogicznego
1969 Rozpoczęto budowę ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Korczakowie
I miejsce w województwie zdobyła pracownia technologii stworzona przez W. Czerniawskiego. Ukazuje się pierwszy numer wydawnictwa metodyczno-badawczego „Nasz warsztat dydaktyczny"
Kierownictwo komisji przedmiotowych obejmuje M. Sobociński
1970/71 Szkoła zdobyła II miejsce w woj. w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
1971/72 Szkoła zdobyła I miejsce w woj. w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
1972 Zakończenie budowy internatu przy ulicy Wyspiańskiego
Powstanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
1972/73 Szkoła zdobyła II miejsce w woj. w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
III miejsce w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
1973 Otwarcie nowego budynku szkolnego przy ulicy Wyspiańskiego 23; najofiarniej
na rzecz szkoły pracowali: J. Nieruchalski, M. Sobociński, K. Jakubowski, W. Czerniawski, W. Drozda, J. Zgodziński, K. Adam, J. Jaśkiewicz, J. Czajkowski, D. Łakomska, A. Widomska, Z. Kotkowska, M. Taberska, M. Stokłosa, St. Złakowski, M. Jaśkiewicz, Z. Czerepińska-Ksenicz, J. Walaszczyk, A. Sielicka, J. Lysik, T. Kisielewicz, G. Kaźmierczak, S. Nieruchalska-Barańska, M. Połczyński, M. Jadaś, B. Cywińska. Projektantem i realizatorem wystroju plastycznego szkoły była mgr A. Buchalik-Drzyzga
1973 Nadanie szkole Medalu Komisji Edukacji Narodowej - wręczył go osobiście Minister
EN J. Kuberski
Nadanie szkole imienia J. Korczaka
Nawiązanie współpracy z Technikum Mechanicznym im. Kalinina w Plowdiw w Bułgarii
Zmiana nazwy na Zespół Szkół Mechanicznych. Z inicjatywy Cz. Kowalskiego powstaje studio TV
1973/74 Szkoła zdobyła I miejsce w woj. w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,
II w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń, II w zawodzie tokarz
1974 Zagospodarowano barak przyszkolny, tworząc w nim pracownię przepisów ruchu
drogowego, wyposażoną w trenażery
1974/75 Szkoła zdobyła I miejsce w woj. w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń, II w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
1975 otwarcie szkolnej palmiarni;  wizyta „Korczakowców" w Telewizji Katowice
1977 Przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Samochodowych, otwarcie izby patrona
1978 Organizacja Ogólnopolskiego Zlotu Drużyn ZHP im. J. Korczaka
1979 Zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Filmowej Młodzieży
Szkolnej w Łodzi
Odsłonięcie pomnika J. Korczaka
1983 Z inicjatywy dyrektora J. Murzyńskiego i Cz. Kowalskiego utworzono pracownię
komputerową
1982 Zdobycie I miejsca w finale wojewódzkim konkursu „Złota Kierownica"
1984 Nawiązanie współpracy z Zielonogórskim Zakładem Górnictwa Nafty i Gazu;
uruchomienie kierunków naftowych w ZSZ
1986 Współpraca ze Szkołą Samochodową w Moskwie - wymiana praktyk zawodowych
1987 Uczniowie odbywają praktyki w FSM Bielsko-Biała i Tychy
1989 Uczniowie odbywają praktykę w Mlada Boleslav Skoda

 


Waldek Drapikowski
Ostatnio zmodyfikowany: 2009-03-13 23:29:29

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2022 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy