ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Kalendarium byłego Zespołu Szkół Elektronicznych
Rok Wydarzenie

1945


1948


1.09.1951
1951


19511952
1953
1954/55
1956


1956

1957


1959
1959

1960
1961
1961

1962

1963


1963

5.09.1965
1965
1967

1969

1962-1970


1969


1970

1970-1973

1971

1972


1.09.1973


1973

19741974 i lata
kolejne


1975
1976
1977


1978

1978-1988
1980, 85, 861981


1983
19841984, 87


1985


19861988

Powstaje Ośrodek Szkolenia Zawodowego - liczy 527 uczniów, 249 z nich kontynuuje naukę w Technikum Mechanicznym
 
Około 60% uczniów należało do ZMP; pierwsi opiekunowie: J. Dubowik,
W. Nowakowski, Tatarynowicz

 decyzją Rady Ministrów powołano Technikum Mechaniczne; nadzór pedagogiczny
i administracyjny sprawował Centralny Zarząd Przemysłu Taboru
i Sprzętu Kolejowego „TASKO" do 31.08.1958r., później Centralny Zarząd
Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.
 
kadra: 12 osób (8 przedmioty ogólnokształcące, 4 zawodowe i 7 inżynierów
i techników dochodzących z przemysłu)

 baza: są już 4 gabinety specjalistyczne - fizyko-chemiczny (S. Łysy, S. Wyganowska),
języka polskiego (H. Sołowiej), historyczny (J. Dąbrowska) i zawodowy.

powstał pierwszy projekt budowy szkoły, warsztatów i internatu.
wprowadzono egzamin promocyjny - uczeń mógł zdawać 2 poprawki
promocję uzyskało 47%
 urządzono warsztaty szkolne w baraku przy ulicy Botanicznej (powstało 25 stanowisk
do obróbki ręcznej, spawalnia, oddział obrabiarek wyposażony przez Fabrykę Zgrzeblarek i DZM w Nowej Soli)
 wprowadzono 5-letnie technikum

 powstaje Związek Młodzieży Socjalistycznej; opiekunowie: S. Wyganowska,
M. Sobociński, S. Kurek, E.Łopato, T. Jajczak, F. Biegowski, S. Szwal, W. Grodzki,
J. Pawłowski, R. Dąbrowski.
powstaje pracownia elektryczna (J. Twardo, S. Bogacz)
 szkoła podlega Ministerstwu Oświaty

 kadra: 16 nauczycieli etatowych i 10 dochodzących
 rozpoczęto budowę szkoły
 działają komisje przedmiotowe; organizowane są testy poziomowe

 powstaje drużyna Związku Harcerstwa Polskiego (pierwszy opiekun - Sławomir
Jałocha)
 oddanie do użytku nowego budynku szkolnego (16 nowych pomieszczeń, sala
gimnastyczna, warsztaty organizowane w piwnicach - R. Dąbrowski, W. Nowakowski,
S. Szwal, M. Półtorak, W. Szymula)
 powstają nowe gabinety: podstaw elektrotechniki (A. Grodzka), pracownia
urządzeń i pomiarów elektrycznych (M. Halczak), technologii i materiałoznawstwa
(E. Łopato), gabinet fizyki (F. Biegowski), historii (W. Kulczyńska),
języka polskiego (K. Bursztyńska), matematyki (A. Trąd, A. Arczyński), pracownia
radiotechniki i telewizji (A. Wdowiński)

 powstaje Technikum Elektryczne
 zaczęto kształcić robotników wykwalifikowanych na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej
 powstaje technikum na podbudowie ZSZ i 2-letnie Pomaturalne Studium Zawodowe

 drużyna piłki koszykowej zajęła IV miejsce w kraju w Spartakiadzie Młodzieży

 drużyna piłki nożnej zdobywa pięciokrotnie II miejsce w kraju w kategorii
Szkolnych Klubów Sportowych
 odbyła się Wystawa Dorobku Szkolnictwa Lubuskiego - szkołę uznano za wiodącą
w zakresie kształcenia elektrycznych i elektronicznych specjalności

 kadra: 45 nauczycieli etatowych i 26 dochodzących
opracowano charakterystykę osobową absolwenta (K. Bursztyńska)
powstaje Szkolna Komenda OHP (S. Szwal, J. Doszczontek, G. Kościukiewicz
wyróżnienie otrzymały hufce prowadzone przez E. Relewicz, D. Kurzawę,
J. Lewandowskiego, H. Szymańskiego, Z. Adriana, S. Lewandowskiego

 w olimpiadzie chemicznej do szczebla centralnego doszli: J. Mazurek, M. Cepowski,
B. Sokółka, M. Sobolewski
 I nagroda w ogólnopolskiej wystawie w Łodzi za pracę dyplomową „Kamera
pogłosowa"
 z inicjatywy B. Strzeleckiego powstaje komitet budowy warsztatów w składzie:
E. Zimny, E. Majchrzak, A. Krawczyk, B. Adamek, K. Chabich, L. Partyka,
E. Łopato, A. Spólnicki - czyn społeczny uczniów, rodziców, nauczycieli i żołnierzy
 Powstaje Zespół Szkół Zawodowych nr 3
Budynek opuszcza Zespół Szkół Samochodowych
Powstają nowe gabinety: języka polskiego (B. Kurkiewicz), fizyki (J. Kanclerz),
matematyki (M. Tatarczuk), chemii (G. Niedobylska, A. Skorubska), rysunku
technicznego (G. Meliński, Z. Pilarczyk, D. Zawadzka), pracownia programowania
elektronicznych maszyn cyfrowych (W. Szymula)

Powstaje szczep HSPS pod opieką T. Jajczak
 R. Pytko i N. Szklarz zdobywają I nagrodę „Dyplom dla kraju" za elektryczny
wyłącznik czasowy o zakresie 0,2 sek. - 30 min. mający zastosowanie we wszystkich urządzeniach automatyki, wymagających czasowego wyłącznika
M. Rycerz zdobywa I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Sztuce
Z. Dopierała zajmuje II miejsce w Okręgowych Zawodach z Fizyki
W Turnieju Młodych Edisonów I miejsce zdobyli: U. Bereza, W. Kramicz,
S. Koszela, A. Radzio, R. Światlak, W. Traczewski - za urządzenie do sprawdzania
przyrządów elektrycznych

 oddanie do użytku warsztatów szkolnych
opracowano regulamin ucznia, który obowiązywał do czasu wprowadzenia
kodeksu ucznia
laureatem Olimpiady Fizycznej zostaje W. Ankudowicz

na szczeblu wojewódzkim w olimpiadzie fizycznej I i II miejsce zajęli: M. Sobolewski,
R. Wasik, G. Przybylski, W. Roksela, T. Opara, P. Grobelny, T. Piotrowski,
M. Meyer, P. Szarata, J. Zalewski, M. Kasperczak

Powstaje Zespół Szkół Elektrycznych
Powstaje pracownia maszyn elektrycznych (W. Szymula)
Powstaje samorząd uczniowski pod opieką I. Rączka; wzorowo funkcję przewodniczącego pełnili: P. Maćkowiak, S. Baronowski, Z. Łuczka, E. Parchimowicz,
D. Machnik

Szkoła zdobyła wyróżnienie w Turnieju Mistrzów Jutra we Frankfurcie
Uczeń Podlipski zdobywa I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej

Budowa boiska szkolnego
Powstaje Zespół Szkół Elektronicznych
Powstaje studio TV w obwodzie zamkniętym; opiekunowie - A. Wdowiński,
R. Wojciechowski, D. Kurzawa; wyróżniający się uczniowie: R. Urbaniak, A. Wankiewicz, J. Hubicki, R. Borkowski, A. Pietrzak
Powstaje pracownia telekomunikacji (Z. Owoc), teletransmisji i pracownia elektryczna (I. Rączka)

Nadanie szkole imienia - Zespół Szkół Elektronicznych im. M. Skłodowskiej-Curie
Przyznanie szkole Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Powstanie chóru z inicjatywy dyrektora K. Tokarza
Powstaje biblioteka z czytelnią; organizują ją B. Sowińska i G. Kościukiewicz
(jest już 24.304 woluminów - dla porównania w 1948 roku było 240)
W eliminacjach centralnych z fizyki udział wzięli: Cz. Jariukiewicz, A. Stankiewicz,
M. Burak

W eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy Technicznej udział wzięli:
M. Węgrzyn, Cz. Jasiukiewicz, T. Piotrowski
1981 powstaje pracownia automatyki i sterowania ruchem kolejowym (Z. Henicz,
J. Nowacki)

 II miejsce w województwie w Konkursie Książki i Prasy Technicznej zajęli:
W. Wrzeszczyński, J. Pawlicki, J. Maciejewski

Z inicjatywy dyrektora K. Tokarza powstaje kino szkolne
Z inicjatywy K. Tokarza powstaje izba tradycji i historii szkoły
Powstaje szkolna poligrafia zorganizowana przez W. Szymulę
Zzdobycie I nagrody w centralnych eliminacjach Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki za pracę dyplomową „Cyfrowa pamięć do oscyloskopu"
 I i II miejsce w Okręgowych Eliminacjach Olimpiady z Języka Polskiego zajęli:
Z. Jonak, A. Rojszczak

Otwarcie baru szkolnego
Powstaje strzelnica zorganizowana przez R. Antczaka i S. Rydza; najlepsze warunki
do nauczania PO
 I miejsce w województwie w Turnieju Wiedzy Filozoficznej uzyskał A. Bakoś
Wygrana w zawodach matematycznych z Czechosłowacją i ZSRR organizowanych
przez Koło Młodych Matematyków „Pitagoras". Zwyciężyli: Cz. Siódmak,
J. Hubicki, Nowak, J. Kubicki, B. Zielenica, A. Łobodzińska, S. Królak,
M. Kapustka, J. Mierzwa, T. Piotrkowski, Cz. Jasiukiewicz, A. Waliszek,
M. Loch, M. Bereźnicki, J. Haręźlak, M. Michalski, P. Przybyłek (J. Haręźlak
doszedł do eliminacji krajowych w Olimpiadzie Wiedzy Matematycznej)
 wyróżnienie w Turnieju Wiedzy Filozoficznej zdobyli: P. Piasecki, A. Smarga

 


Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2009-03-11 21:14:13

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2022 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy