Portal fizyczny ZSEiS

  Oficjalna strona ZSEiS   ::   MK server   ::   Strona główna

 

       

          Liczby, które zrobiły karierę

 

Świat liczb jest nieskończony i fascynujący. Nie sposób poznać i zapamiętać je wszystkie. Pewne liczby są jednak szczególnie sławne. W matematyce najsławniejsza jest chyba liczba 3,14159, oznaczona literą P, a określająca, ile razy długość okręgu jest większa od jego średnicy. A liczby fizyki? Przestawię tu kilka spośród ,, najsławniejszych". Spróbuj przypomnieć sobie czego dotyczą. Zawsze możesz zajrzeć na ściągę.

 


     Oto magiczne liczby

 1. 365 dni, 6 godzin, 9min.,
    10 sekund

 2. 29 dni, 12 godzin, 44min.,
    3s - średnio

 3. 299 793,1 km/s

 4. 6,6252 *10 -27 erg * s

 5. -273,16 o C

 6. 981 cm/s

 7. 1,602 *10 -19 C

 8. 426,9 kGm

 

                                                          => Powrót <=


Copyright © 2004/05 by Renata Kmiećkowiak