Portal fizyczny ZSEiS

  Oficjalna strona ZSEiS   ::   MK server   ::   Strona główna

 

       

          Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
          Renaty Kmiećkowiak
 


Jestem nauczycielem fizyki w Zespole Szkół Elektronicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zielonej Górze . Pracę w swym zawodzie rozpoczęłam 1- go września 1997 roku. Zdobyte do dnia dzisiejszego doświadczenia zarówno w sferze dydaktycznej jak i wychowawczej zamierzam potraktować jako bazę do wytyczenia sobie kolejnych celów w doskonaleniu zawodowym. Pierwszego września 2000 roku rozpoczęłam staż mający na celu uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, jakim jest nauczyciel mianowany. Pragnę podkreślić iż rok stażu, który właśnie rozpoczynam, jest tylko etapem, jednym krokiem w zdobywaniu nowych kompetencji, których zakres zamierzam sukcesywnie powiększać w następnych latach swojej pracy. 
Analizując umiejętności zdobyte dotychczas, rozpatrując mocne i słabe strony swojej pracy, postanowiłam w roku szkolnym 2004/2005 udoskonalić swój warsztat pracy
w następujących jej płaszczyznach ujętych w sfery:
ej pracy, postanowiłam w roku szkolnym 2004/2005 udoskonalić swój warsztat pracy w następujących jej płaszczyznach ujętych w sfery:


Copyright © 2004/2005 by Renata Kmiećkowiak