Portal fizyczny ZSEiS

  Oficjalna strona ZSEiS   ::   MK server   ::   Strona główna

 

       

          Plan wychowawczy dla klasy VT6
          Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych
          im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zielonej Górze
          na rok szkolny 2004/20005


I. Założenia oraz priorytety planu.
II. Metody i formy realizacji.
III. Rozkład materiału na lekcje wychowawcze.


I. Plan wychowawczy ma na celu kształcenie osobowości uczniów, stworzenie   atmosfery wzajemnej życzliwości połączonej z konsekwentnym egzekwowaniem wypełniania obowiązków. Ma on realizować priorytety zawarte w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół Elektronicznych, tzn.:
   
-> Przeciwdziałanie przemocy.
    -> Kształtowanie kultury osobistej.
    -> Zapobieganie uzależnieniom i propagowanie zdrowego stylu życia.

II. Metody i formy realizacji.
    -> Tematy godzin wychowawczych związane z tematyką planu
         wychowawczego.
    -> Prelekcje nawiązujące do założeń planu.
    -> Spotkania klasowe oraz indywidualne z rodzicami.
    ->
Stała współpraca z pedagogiem szkolnym i dyrektorem ds. wychowawczych.
     ->
Pomoc w poszukiwaniu ciekawych form samorealizacji uczniów.
    -> Organizowanie imprez klasowych.
    -> Wyjścia klasowe do kina, muzeum, na wystawy.

III. Rozkład materiału na lekcje wychowawcze.

Lp.

                                Tematy lekcji wychowawczych

1.

Zapoznanie się z klasą. Poznanie danych personalnych uczniów i ich dokumentacja ( zapis w dzienniku).

2.

Zapoznanie uczniów ze statutem szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

3.

Prezentacja istniejących w szkole kół zainteresowań.

4.

Prelekcja na temat "Maria Skłodowska - Curie" - patronka szkoły. 

5.

Jak spędziłem wakacje ( pogawędka, oglądanie zdjęć). 

6.

Co zmieniłbym w swojej szkole, a co mi w niej odpowiada. 

7.

"Moje hobby - spróbuj i Ty".  

8.

Co warto czytać ... Co warto obejrzeć ...

9.

Gdybym wiedział, że jutro będzie koniec świata, co zrobiłbym dziś. 

10.

Zasady higieny w okresie dojrzewania - prelekcja. 

11.

Dziewczęta - nowa fascynacja? Jak je postrzegasz.

12.

"Mikołajki" - wybieramy upominki dla bliskich. 

13.

Jak wyobrażam sobie swoje przyszłe życie? Czy będę taki jak rodzice?

14.

Spotkanie z funkcjonariuszem policji z wydziału prewencji. 

15.

Wigilia klasowa.

16.

"Bezpieczny lód" - spotkanie z przedstawicielem WOPR-u.

17.

Analiza ocen I półrocza.

18.

Samoocena uczniów z zachowania. 

19.

Przyczyny i skutki zażywania narkotyków - prelekcja. 

20.

Jak miło spędzić ferie zimowe? Podziel się swym pomysłem!

21.

Doping w sporcie - przyjaciel czy wróg? 

22.

Czy jesteś osobą lubianą? Jak postrzegasz siebie? 

23.

Szkodliwość palenia papierosów - prelekcja. 

24.

Przemoc wokół nas - skąd się bierze? 

25.

Ochrona środowiska - obowiązek wobec przyszłości. 

26.

Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? Dlaczego? 

27.

Moja wiara - potrzeba, czy tradycja? 

28.

Ludzie starzy - to my, tylko kilka lat później. 

29.

Alkohol i jego ofiary. 

30.

Czy jesteś człowiekiem asertywnym? 

31.

Analiza wyników w nauce - szukamy sposobów nadrobienia zaległości. 

32.

Jak mnie widzą, tak mnie piszą". Jak pokazać się z najlepszej strony? 

33.

Kompleksy utrudniają mi życie. 

34.

Twój kolega ma kłopoty - nie bądź obojętny. 

35.

Samoocena z zachowania. 

36.

Jak spędzę wakacje? Pamiętajmy o bezpieczeństwie!                                   
2h - według aktualnych potrzeb.

Opracowała: mgr. Renata Kmiećkowiak


Copyright © 2004/2005 by Renata Kmiećkowiak