Portal fizyczny ZSEiS

  Oficjalna strona ZSEiS   ::   MK server   ::   Strona główna

 

       

          Koło fizyczne.

 

 

Koło fizyczne zostało utworzone w celu umożliwienia uczniom pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Głównym założeniem koła jest całkowita dobrowolność uczestnictwa. Wszyscy członkowie posiadają takie same prawa i kompetencje, nie wyłączając nauczyciela. Tematy spotkań nie są narzucane, a ich forma zgodna z oczekiwaniami członków. Dzięki takiemu postawieniu sprawy uczniowie mają pełną swobodę w wyborze płaszczyzny samorealizacji, a co za tym idzie, traktują fizykę jak hobby.

 

Lista członków koła fizycznego:

     Opiekun:

          --> mgr. Renata Kmiećkowiak

     Członkowie:

          --> Grzegorz Szmagliński

          --> Dariusz Mach

          --> Wojciech Pluta

          --> Damian Krawczyk

          --> Marek Brzezicki

          --> Jerzy Dąbrowski

          --> Mateusz Tymrakiewicz

          --> Tomasz Adamczak

          --> Szymon Dudziak

          --> Michał Wojnarowski

          --> Marcin Kowalski

          --> Mirek Choroś

Tu znajdziesz ZDJĘCIE członków koła fizycznego.

 

Wśród członków koła fizycznego można znaleźć takich, którzy znakomicie radzą sobie z problemami matematycznymi i takich, którzy w fizyce pociąga doświadczenie. Pozostali członkowie koła nie określają się wyżej wymienionych kryteriach. Członków interesuje zarówno strona analityczna, jak i empiryczna stawianych problemów.

 

A oto kilka przykładowych zaproponowanych przez uczniów tematów spotkań:

    --> Co jest po drugiej stronie czarnej dziury?

    --> Nadprzewodnictwo nisko i wysokotemperaturowe.

    --> Loty kosmiczne. Jak zbudowany jest skafander kosmonauty.

    --> Nadpłynność helu.

    --> Pętla czasu.

    --> Budowa reaktora jądrowego. Jak się kontroluje jego pracę.

Trzeba nadmienić, że spotkania koła mają charakter nie tylko teoretyczny. Często zajmujemy się przeprowadzaniem doświadczeń, na które brakuje miejsca w szkolnym planie nauczania. Na przykład:

     --> Badanie widm pierwiastków za pomocą spektroskopu szkolnego.

     --> Jak uprościć sobie życie za pomocą maszyn prostych.

     --> Wyznaczanie prędkości długości fali i prędkości rozchodzenia się głosu.

 

W ramach koła wzbogaciliśmy pracownię fizyczną o kilka przyrządów zrobionych własnoręcznie przez uczniów. Wśród nich znajdują się między innymi:

     --> Termometr działający na zasadzie rozszerzalności termicznej gazów.

     --> Mini zestaw do demonstracji przebiegu linii sił pola magnetycznego.

     --> Kilka zestawów do badania przepływu prądu przez elektrolity.

     --> Model do demonstracji termicznej rozszerzalności objętościowej ciał.

     --> Równoważnia.

     --> Uproszczony model doświadczenia Oersteda.

 

Niektóre z tych prac możesz zobaczyć w GALERII.

 


Copyright © 2004/2005 by Renata Kmiećkowiak