Portal fizyczny ZSEiS

  Oficjalna strona ZSEiS   ::   MK server   ::   Strona główna

 

       

          Porządkowanie

 

Nasze porządkowanie będzie wymagało ruszenia głową. W podanych  zdaniach można wyróżnić trzy człony. Pierwszy mówi o tym, jaką wielkość mierzymy, drugi - jakim przyrządem posługujemy się przy wykonywaniu tego pomiaru, a trzeci - jakich do tego używamy jednostek fizycznych. Te trzy człony zostały w poniższych zdaniach pozamieniane ze sobą. Zrób z tym porządek, dobierając prawidłowo wszystkie trzy człony we wszystkich zdaniach. Powodzenia!!!

 


Porządkowanie

 1. Ciepło właściwe mierzymy
  hektopaskalach przy
  pomocy psychrometru.
 
2. Wysokość mierzymy
  w omach przy pomocy
  termometru.

 3. Natężenie oświetlenia
  mierzymy w woltach
  przy pomocy planimetru.
 4. Opór elektryczny
  mierzymy w cyklach na
  sekundę przy pomocy
  stopera.
 5. Natężenie prądu
  elektrycznego mierzymy
  w jednostkach curie przy
  pomocy woltomierza.
 6. Siłę mierzymy
  w procentach przy pomocy
  katetometru.
 7. Napięcie elektryczne
  mierzymy w J/kg i kelwin
  przy pomocy amperomierza.
 8. Aktywność preparatów
  radioaktywnych mierzymy
  w kelwinach przy pomocy
  światłomierza

 

                                                          => Powrót <=


Copyright © 2004/05 by Renata Kmiećkowiak (e-mail)