ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych wydaje duplikaty dla absolwentów:
- Zespołu Szkół Elelektronicznych
- Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych

UWAGA! Dla absolwentów zlikwidowanego Zespołu Szkół Samochodowych duplikaty wydaje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2010 r.
  Nr 97, poz. 624 z późn. zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635).
 • WYMAGANE DOKUMENTY
 • wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
 • upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu - w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument
 • OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z § 26 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635
z późn. zm.) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
nr konta: 49 1020 5402 0000 0502 0255 9151
W tytule przelewu: opłata za duplikat - imię i nazwisko wnioskodawcy.

 • REALIZACJA

  Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ul. Staszica 2
65-175 Zielona Góra

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu

 


 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Dziennik praktyk

Dostosowanie warunków dla absolwentów z poprzednich lat

Wniosek o wydanie dyplomu

 

 

 


Waldek Drapikowski
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-05-12 05:34:16

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2018 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy


Celem firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. są m. in. działania na rzecz podniesienia poziomu kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy. Pracownicy firmy zajmują się doradztwem zawodowym oraz wspierają absolwentów w zakresie aktywizacji zawodowej.

Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy