ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Zawód - technik mechatronik

 

Mechatronik to osoba wykształcona w zakresie elektrotechniki, elektroniki, mechaniki ogólnej oraz informatyki, automatyki i metrologii i cechuje ją ciekawość zasady działania wszelkich urządzeń technicznych, szczególnie z zakresu automatyki.

Kształcimy mechatroników w nowoczesnych pracowniach projektowania i programowania układów mechatronicznych na których realizujemy m.in. sterowanie pneumatyczne, PLC, CNC.Posiadamy pracownie mechatroniki patronowane przez firmę SECO/WARWICK oraz GEDIA.
Zdecydowana większość naszych absolwentów decyduje się kontynuować naukę na wyższych uczelniach na wydziałach mechatronicznych, mechanicznych, informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz innych kierunkach technicznych.

Obecność przedmiotów ogólnokształcących daje możliwość kontynuowania nauki również na uczelniach nietechnicznych.


Typowe zadania zawodowe na stanowiskach pracy obejmują:

 -projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 -montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
 -programowanie i użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
 -diagnozowanie i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.

Technicy mechatronicy mogą podejmować pracę w:

 -nowoczesnych zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
 -zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
 -przemyśle spożywczym,
 -ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczniowie odbywają dwutygodniową praktykę zawodową.Uczniowie mogą dodatkowo skorzystać z praktyk i staży wakacyjnych.

Obecnie istnieje możliwość zdobycia w trakcie nauki, darmowych, dodatkowych kursów dających uprawnienia np. elektryczne do 1kV.Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 -zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 -sprawność manualna,
 -dobry wzrok,
 -dobry słuch,
 -koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 -koordynacja słuchowo - ruchowa.


Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-05-12 07:54:13

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2024 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy