Strona główna | Kadra | Mapy | Filmy | Słownik | Multimedia
Wiedza o Społeczeństwie

Konstytucja 3 Maja


Porozumienie Okrągłego Stołu

Newsy

Ważne linki:

W kręgu problemów demokracji:

www.sejm.gov.pl - podstawowe informacje o historii sejmu i jego kompetencjach.
www.senat.gov.pl - strona Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , na której zamieszczono m.in. poszczególne uchwały tego organu.
www.prezydent.pl - aktualne informacje dotyczące głowy państwam sytuacji w kraju i historii urzędu prezydenta.
www.premier.gov.pl - informacje o rządzie, dane archiwalne i aktualne nt. sytuacji w Polsce i na świecie.
www.kprm.gov.pl - serwis informacyjny Kancelari Prezesa Rady Ministrów, zawierający aktualne dane m.in. na temat wydarzeń w Polsce i stosunków z Unią Europejską.
www.brpo.gov.pl - aktualne informacje o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.sn.pl - strona Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, na której znajdują się informacje na temat orzecznictwa, aktualnych danych i historii tej instytucji, także w wersji angielskiej.
www.trybunal.gov.pl - aktualne informacje o działalności Trybunału Konstytucyjnego.
www.pip.gov.pl - dane o Państwowej Inspekcji Pracy i stanie przestrzegania prawa pracy.

Polska w świecie współczesnym:

www.stat.gov.pl - strona Głownego Urzędu Statystycznego, zapewniająca dostęp do danych statystycznych.
www.panstwa.prv.pl - Państwa Europy.
seled.republika.pl - Internetowa podróż po Europie.

Społeczeństwo a gospodarka:

www.promedia.com.pl/dg - Dziennik giełdowy
www.finanse.com.pl - Serwis finansowy.

Historia:

www.wiw.pl/historia/atlas - Wirtualny atlas historyczny.
www.wiw.pl/historia/dziejepanstw - historia państw.
www.wiw.pl/historia/historiapolski - dzieje naszego kraju, obejmujące okres od zasiedlenia przez Słowian ziem leżących między Odrą i Bugiem po trzeci rozbiór Polski.
www.wiw.pl/historia/poczet - Poczet władców Polski.
www.historia.pl - podstawowe informacje z zakresu historii Polski i historii powszechnej na stronie redagowanej przez studentów UW.


HistoriaCopyright by Paweł Szpiczakowski