ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Zawód - technik informatyk

 

Kształcenie na kierunku technik informatyk pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu instalacji, obsługi oraz konserwacji systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Przyszli technicy informatycy uczą się pisania programów w zaawansowanych środowiskach programistycznych.

 

Zajęcia z multimediów i grafiki komputerowej kształtują ich wiedzę o nowoczesnych technikach multimedialnych stosowanych aktualnie: w grafice 2D i 3D, przetwarzaniu dźwięku oraz w urządzeniach komputerowych. Uczniowie zgłębiają wiedzę poprzez poznawanie nowoczesnych urządzeń techniki komputerowej. Zdobywają również umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym - co aktualnie stanowi istotny atut na rynku pracy.

Język angielski zawodowy, którego uczą się przyszli technicy informatycy, pozwala na biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczną w trakcie nauki oraz otwiera szerokie perspektywy na międzynarodowym rynku pracy przyszłym absolwentom naszej szkoły.

Zdecydowana większość naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach na wydziałach informatycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz innych kierunkach technicznych.

Obecność przedmiotów ogólnokształcących daje możliwość kontynuowania nauki również na uczelniach nietechnicznych.

Typowe zadania zawodowe na stanowiskach pracy obejmują:


- obsługa urządzeń komputerowych,

-umiejętność instalacji, obsługi, konserwacji aktualnie stosowanych systemów operacyjnych na różnych platformach sprzętowych,

- umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi,

tworzenie aplikacji dla systemów operacyjnych przy zastosowaniu różnych środowisk programistycznych,

- biegłe posługiwanie się programami graficznymi oraz urządzeniami multimedialnymi,

- obsługa pakietów biurowych, w tym baz danych,

- korzystanie z dokumentacji anglojęzycznej.

Technicy informatycy mogą podejmować pracę jako:


- administratorzy operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych,

- programiści zaawansowanych języków programowania,

- graficy oraz specjaliści urządzeń multimedialnych,

- administratorzy baz danych,

- pracownicy biurowi w placówkach badawczo-rozwojowych.

W trakcie nauki uczniowie (słuchacze) odbywają czterotygodniową praktykę zawodową.

Szkoła dostosowuje kształcenie specjalistyczne do potrzeb lokalnego rynku pracy. W programie nauczania już od klasy III przewidziana jest  specjalizacja.  W ramach tego przedmiotu uczniowie mogą wybrać administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi lub grafikę komputerową.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:


- zainteresowania techniczne,

- spostrzegawczość,

- zdolności do koncentracji i podzielności uwagi,

- odporność na znużenia,

- zdyscyplinowanie, wytrwałość cierpliwość,

- umiejętność współżycia z ludźmi,

- szybka orientacja,

- wyobraźnia przestrzenna,

- umiejętność abstrakcyjnego myślenia.
Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-05-12 10:47:59

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy