ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Zawód - technik elektronik

 

Technik  elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód  przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z  najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują abslowenta wypoasażonego
w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Technik elektronik zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i  naprawą urządzeń elektronicznych.
Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych    i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Do podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie, zdobyte w trakcie
4 - letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum.  Technik - elektronik może podwyższyć swoje  kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

Typowe zadania zawodowe na stanowiskach pracy obejmują:

- organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych,
- przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,
- uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych,

- nadzorowanie i kontrola pracy urządzeń elektronicznych,
- ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych,

- naprawa urządzeń elektronicznych.

Absolwenci kierunku kształcenia technik  elektronik mogą znaleźć pracę:
w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;                 w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
w specjalistycznych placówkach handlowych;
mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

W trakcie nauki uczniowie zdają dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje:
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (pod koniec II klasy)
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
(pod koniec I semestru klasy IV)

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

-zainteresowania techniczne,
-spostrzegawczość,
- zdolności do koncentracji i podzielności uwagi,
- zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk oraz palców,
- zdyscyplinowanie, wytrwałość cierpliwość,
- szybka orientacja,
- wyobraźnia przestrzenna,
- umiejętność abstrakcyjnego myślenia.


Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2013-03-24 21:54:53

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2017 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy


Celem firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. są m. in. działania na rzecz podniesienia poziomu kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy. Pracownicy firmy zajmują się doradztwem zawodowym oraz wspierają absolwentów w zakresie aktywizacji zawodowej.

Seco/Warwick Europe
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK Europe porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

SECO/WARWICK jest wiodącym globalnym producentem pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali. Grupa Seco/Warwick to 7 spółek na 4 kontynentach z klientami w 70 krajach. Firma dostarcza supernowoczesne urządzenia do obróbki cieplnej dla firm w następujących branżach: motoryzacyjnej, samolotowej, elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium. Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy